Ile bierze notariusz przy sprzedaży domu?Notariusz bierze różne opłaty przy sprzedaży domu. Na przykład, może wziąć opłatę za sporządzenie aktu notarialnego, która zależy od wartości nieruchomości. Może też pobierać opłatę za przeprowadzenie czynności notarialnych, takich jak uwierzytelnienie podpisów czy potwierdzenie zgodności dokumentów. Dlatego dokładna kwota, jaką bierze notariusz, zależy od indywidualnych warunków sprzedaży i może się różnić.
Sitemap