IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
"Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych"
AUTOMOTIVE SAFETY 2014
8 - 10 kwietnia 2014    Rajecké Teplice, Słowacja (SK)
Politechnika œwiętokrzyska Zilinska Univerzita Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Zespół Motoryzacji, Sekcji Technicznych Œrodków Transportu, Komitetu Transportu PAN

Uwaga!!!

Strona została zoptymalizowana pod kštem następujšcych przeglšdarek :

- Internet Explorer w wersji 8 lub nowszy

- Firefox 17 lub nowsza

- Chrome wszystkie wersje

W przypadku starszych przeglšdarek strona może nie dać się przewijać, niemożliwe może być również odczytywanie referatów i ich wczytywanie na stronę. Jednoczeœnie przypominamy, że musi być włšczona opcja "wyskakujšcych okienek". 

"Login i hasło" dostępowe jest generowane przez system i wysyłane automatycznie. W niektórych przypadkach wiadomoœć taka może być potraktowana przez serwer jako SPAM. Jeżeli po rejestracji nie otrzymaliœcie państwo "loginu i hasła" prosimy o informacje, przeœlemy je e-mailem.

 

 

ORGANIZATORZY :

 Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Œwiętokrzyskiej

Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej doprawy

Žilinská Univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva 

Konferencja pod honorowym patronatem

J.M. Rektora Politechniki Œwiętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka dr h. c.

i

Rektor Žilinskej Univerzity w Žilinie

prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD

Zapraszamy do zaprezentowania referatów
merytorycznie zwišzanych z tematykš Konferencji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • diagnostyka bezpieczeństwa

 • modelowanie ruchu pojazdów samochodowych

 • rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych

 • zagadnienia bezpieczeństwa biernego i czynnego

 • bezpieczeństwo transportu samochodowego

 

Uczestnicy (z referatem) po zalogowaniu zobowišzani sš przesłać krótkie (do 500 znaków) streszczenie referatu okreœlajšce jego tematykę.

Po zaakceptowaniu tematyki referatu przez Komitet Naukowy, autor będzie miał możliwoœć wczytania pełnej wersji obszernego streszczenia. Wzór edycji tekstu obszernego streszczenia (do 6 stron) został umieszczony na stronie internetowej w zakładce do pobrania.

Wszystkie nadesłane obszerne streszczenia artykułów będš recenzowane. Prosimy jednoczeœnie o wczytywanie artykułów w dwóch wersjach "do publikacji" i "do recenzji".

W wersji referatu (obszernego streszczenia) "do recenzji" prosimy o nie umieszczanie imion, nazwisk i afiliacji autorów referatu.

Obszerne streszczenia artykułów zostanš wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych (Proceedings) i zostanš wygłoszone podczas obrad lub przedstawione w sesji plakatowej.

 

Pełne wersje artykułów mogš być wydrukowane zgodnie z procedurš wydawniczš w czasopismach:

 • Archiwum Motoryzacji (The Archives of Automotive Engineering),
 • Autobusy,
 • Diagnostyka,

 • Transport and Communications (Słowacja),
 • Transport Problems,
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej
 • Znalectvo (Słowacja).

Opłata konferencyjna wynosi:

850 PLN lub 200 EURO (płatne do 31 grudnia 2015 r.)

700 PLN lub 170 EURO (dla doktorantów)

Opłata obejmuje:

 • materiały konferencyjne (proccedings),

 • materiały informacyjne i reklamowe,

 • udział w obradach, w tym przerwy kawowe,

 • kolację uroczystš,

 • imprezy towarzyszšce.

 

Zgłaszanie uczestnictwa (rejestracja) jest możliwe  wyłšcznie za poœrednictwem strony internetowej konferencji. 


Uczestnicy po rejestracji winni dokonać opłaty konferencyjnej

(prosimy o potwierdzenie faktu przelewu po zalogowaniu) na konto: 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

ul. Rynek 3, 25-303 Kielce

 

Raiffeisen Polbank

rachunek dla wpłat w PLN

                     25 1750 0012 0000 0000 2272 1418

rachunek walutowy dla wpłat w EURO

       IBAN PL 50 1750 0012 0000 0000 2272 1356

          SWIFT RCBWPLPW

 

z dopiskiem na przelewie:

"Automotive Safety 2016 - ……….” (w miejsce kropek należy wpisać imię i nazwisko uczestnika).

 

Obrady będš się odbywały w 

HOTELU AMELIÓWKA

Mšchocice Kapitulne 176 k/Kielc

  www.ameliowka.pl

Rezerwacji noclegów w hotelu (po rejestracji) dokonujš sami uczestnicy.

Uczestnicy powołujšcy się podczas rejestracji na hasło konferencji „AUTOMOTIVE SAFETY 2016” mogš liczyć na preferenyjne ceny noclegów (w pokoju 1-osobowym 100 dobę lub w pokoju 2 – osobowym 80PLN/dobę). W ramach opłaty noclegowej uczestnicy majš zapewnione œniadanie.

Ze względu na ograniczonš liczbę miejsc hotelowych rezerwacji pokojów po rejestracji należy dokonać bezwłocznie.

Uczestnik może zgłosić tylko jeden artykuł. Za każdy następny artykuł dopłata wynosi 200zł (50 Euro).Data wprowadzenia : 2013-10-08 09:41:58 , iloœć odsłon : 36581
ostatnia zmiana : 2015-06-29 11:00:49